NAH Connectief Therapiecentrum

Concentratieproblemen, gedragsverandering, impulsief, geheugenproblemen, gebrek aan initiatief, ongeremdheid, leerachterstand, besluiteloosheid, moeizaam contact met leeftijdsgenoten, onderbroken onderwijstraject, wisselende emoties, moeilijke instap op de arbeidsmarkt, nieuwe plaats in het gezin,...

NAH werking

Welkom op de website van OTL Jeugd en Volwassenen, MFC en RTH

Concentratieproblemen, gedragsverandering, impulsiviteit, geheugenproblemen, gebrek aan initiatief, ongeremdheid, leerachterstand, besluiteloosheid, moeizaam contact met leeftijdsgenoten, onderbroken onderwijstraject, wisselende emoties, moeilijke instap op de arbeidsmarkt, nieuwe plaats in het gezin, …

“Een Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening. “ (definitie van Horizon)
NAH uit zich vaak in duidelijk zichtbare fysieke beperkingen, maar nog vaker in ónzichtbare beperkingen. Onzichtbaar voor anderen, maar duidelijk voelbaar voor deze jongeren en volwassenen en hun omgeving.

Open Therapeuticum Leuven begeleidt deze mensen naar een volwaardige maatschappelijke integratie dankzij

een integrale verzorgingswijze, gebaseerd op de optimalisatie van het aanwezige potentieel.

Het aanbod van de ondersteunende therapeutische begeleiding is gericht op de psycho-emotionele verwerking van (moeilijke) persoonlijke ervaringen en mogelijke trauma’s. De therapieën zijn complementair aan de lopende behandelingen van de cliënt. De BBG (Begeleider Bij Groeipad) speelt zowel binnen onze NAH-werking Jeugd en Volwassenen, als binnen de OTL Groepspraktijk een cruciale rol in het begeleidingstraject van onze cliënten.

OTL Jeugd en Volwassenen MFC en RTH is erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap).
Erkenningsnummers: MFC 305.201.001 - RTH 305.201.543
Zorgvernieuwing: MFC.305.1107

Getuigenissen

Sponsoring en giften

Wil je onze organisatie ondersteunen, dan kan dat op verschillende manieren.

Er kan geïnvesteerd worden in coöperatieve. Alle uitleg hieromtrent vind je op onze site OTL Invest.
 

Daarnaast zijn er de giften. Hierin maken we onderscheid tussen giften van bedrijven of persoonlijke giften. Aangezien de werking OTL erkend is door de overheid, VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap). Erkenningsnummer 305.001.161) kunnen de giften ingebracht worden in de bedrijfs- of personenbelasting.
 

In de personenbelasting geven de giften recht op een belastingsvermindering. Deze is gelijk aan 45% van de werkelijk gedane giften, voor alle bedragen vanaf 40 Euro.
 

In de vennootschapsbelasting, kunnen de giften eveneens van het fiscaal resultaat worden afgetrokken. Met een maximum van 5% van het fiscaal resultaat en ook hier vanaf 40 Euro.
 

Stortingen kunnen gebeuren op naam van Open Therapeuticum Leuven, Schoolstraat 20, 3020 Herent op het rekeningnummer : ING BE16-3300-7712-6774 BIC BBRUBEBB.

OTL the movie

Nieuws / In de kijker

Vraag een intake

Intakes zijn voorzien samen met de algemene coördinator, een therapeut en een Begeleider Bij Groeipad. Je krijgt een begeleidingstraject op maat.
 

Afspraak maken kan telefonisch of ter
plaatse, elke werkdag tussen 9u en 16u
Annulaties minimum 24 u op voorhand
 

Open Therapeuticum Leuven
Schoolstraat 20
B-3020 Herent

www.otl-nah.be

016/ 22 70 42

Medewerkers gezocht

OTL zoekt medewerkers om mensen met NAH te ondersteunen.

Lees verder...